Certifierad fruktträdsbeskärare

Fruktträd behöver beskäras under hela sin livslängd för att utvecklas bra och ge blom. Det är viktigt att förstå varför ett träd ska beskäras och när det kan göras. Eller snarare inte ska göras. 

Jag är certifierad fruktträdsbeskärare, Grönt kort, och kan ge ditt fruktträd eller din fruktträdgård bättre förutsättningar att spira och ge frukt. Vid behov möts vi i din trädgård och bestämmer vad som behöver göras. Sedan beskär jag när det är lämpligt för just dina träd.
Beskärning av rosor och buskar
Börjar trädgårdens buskar se vilda och risiga ut? Har rosen blivit ranglig? Blommar inte fruktträden längre? Hur, när och varför beskär man egentligen rosor, buskar och fruktträd? Syftet med att beskära rosor och buskar är att ge grenverket mer luft och ljus. En professionell beskärning ger växten bättre förutsättningar att utveckla nya grenar och skott samt ger en rikligare blomning och tätare bladverk.
Beskärning av häckar
Även häckar behöver beskäras eller klippas. Beroende på vad du vill uppnå så anpassar jag insatsen efter det. Vid behov ses vi i din trädgård går vi igenom vad som behöver göras för att dina rosor, buskar och häckar ska växa och trivas på bästa sätt. Kontakta mig när du behöver professionell hjälp med beskärning.
Copyright (c)2023, All Rights Reserved.
Mathildas trädgård AB, org.nr. 559211-6742. Godkänd för F-skatt.
Telefon: 070-275 3663 Mail: mathilda@mathildastradgard.se