Skötsel

Låt Mathildas trädgård ta hand om hela eller delar av trädgårdsskötseln, såsom att beskära fruktträd, rensa rabatter, plantera och plantera om, klippa gräs, rensa gångplattor, klippa häckar, vårstäda eller andra moment som du inte hinner med. Kanske ska du hyra ut och vill ha trädgården iordningsställd innan hyresgästerna kommer eller inför en kommande försäljning? Mathildas trädgård kan också erbjuda viss utformning och anläggning av trädgård samt vinterskötsel. Pris från 500 kr/timme, inklusive moms. En del tjänster är berättigade till RUT-avdrag med 50 %.

Odling hos dig

Mathildas trädgård hjälper dig att odla grönsaker i din trädgård när du inte hinner eller inte är på plats. Odlingen sker utifrån ekologiska principer, det vill säga utan kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Grönsakerna sås, drivs upp och planteras av Mathildas trädgård och sköts om tills du själv tar över. Jag erbjuder också "höstgrävning" och kan lägga kompost som sedan kan användas i odlingen. Det enda du behöver se till är att det finns vatten tillgängligt. Odlingen kan ske i pallkrage, i ett grävt köksland eller varför inte en så kallad ”potager”, det vill säga en fransk köksträdgård? Odlingen utgår från vilka förutsättningar det finns i din trädgård och vad du har för önskemål, med hänsyn till växtföljd för att undvika sjukdomar och angrepp. Pris beror på storlek och omfattning. Löpande timpris 500 kr/timme. Vissa moment är RUT-berättigat.

Äng och biologisk mångfald

Våra så viktiga pollinerare och nyttodjur kämpar för sin överlevnad. Vi kan alla med en ganska liten insats hjälpa dem på traven att hitta föda. En liten bit ängsmark med väl valda växter och som sköts såsom ängar sköttes förr är ett sätt att bidra till en bättre miljö för vildbin, fjärliar, kryp och insekter. Mathildas trädgård kan hjälpa dig att anlägga en liten bit äng och sköta den enligt sådana metoder som behövs för att gynna den biologiska mångfalden, för att föda insekterna och nyttodjuren. Pris 500 kr/timme. Pris från 500 kr/timme, inklusive moms. En del moment är berättigade till RUT-avdrag med 50 %. 
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.
Mathildas trädgård AB, org.nr. 559211-6742. Godkänd för F-skatt.
Telefon: 070-275 3663
Mail: mathilda@mathildastradgard.se